AMDI MANPOWER

logo
AMDI Manpower xác định việc đưa người Việt nam đi lao động ở nước ngoài là một chiến lược kinh doanh quan trọng của công ty, vừa giải quyết việc làm cho người lao động, vừa tạo ra thu nhập cho công ty, vừa mang lại lợi ích cho đất nước. Điều đó có nghĩa xuất khẩu lao động không những vừa đạt mục tiêu về kinh tế, mà còn đạt cả mục tiêu về xã hội
giới thiệu

AMDI GROUP

Là một thành viên của AMDI GROUP - Tập đoàn kinh doanh đa ngành với lĩnh vực trọng tâm là bất động sản, tư vấn - nghiên cứu - đào tạo, xuất khẩu lao động và thương mại, AMIDI Manpower được thừa hưởng những lợi thế lớn như nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, tài chính, mạng lưới đối tác... để đẩy mạnh phát triển

THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Kế hoạch dự kiến số lượng lao động phân bổ các thị trường trong 3 năm tới (2022 - 2023 - 2024)

450Châu Âu
450Nhật Bản
270Thị trường khác

LIÊN HỆ

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Lên đầu trang