AMDI Group: Tập trung phát triển du lịch hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường

Du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mà là một hệ thống phức hợp trong đó sự tương tác giữa các thành phần kinh tế khác nhau sẽ hỗ trợ phát triển bền vững. Vì lý do này, AMDI Group tập trung khai thác và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực du lịch hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường.

AMDI Group luôn coi phát triển du lịch bền vững nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập cho cộng đồng dân cư ở các vùng là mục tiêu phát triển cốt lõi.

Kinh nghiệm tư vấn và triển khai các dự án du lịch của AMDI Group bắt đầu từ những năm 2000 với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật xây dựng nguồn nhân lực ngành du lịch cho Dự án phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Đến nay, kinh nghiệm thực hiện các dự án trong lĩnh vực du lịch của AMDI Group ngày càng đa dạng hơn, phải kể đến một số dự án tiêu biểu như sau:

 • Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện GMS, do ADB tài trợ với tổng ngân sách 2,100,000 USD;
 • Dự án Tư vấn thực hiện Dự án tăng cường cạnh tranh thông qua du lịch bền vững Việt Nam do Cục Hợp tác Kinh tế Thụy Sĩ – SECO tài trợ với tổng ngân sách 1,200,000 USD;
 • Hoạt động xây dựng Kế hoạch Phát triển Du lịch Sinh thái vùng và các Mô hình thí điểm Du lịch Sinh thái cho tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế thuộc Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế với tổng ngân sách 500,000 USD.
 • Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu du lịch và cung cấp dịch vụ tổ chức các sự kiện du lịch cho Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ với tổng ngân sách 779,575 USD.

Hiện nay, AMDI Group đã và đang mở rộng triển khai thêm các hoạt động đào tạo xây dựng kỹ năng nghề du lịch thông qua các dự án giáo dục thường xuyên. Những thành tựu và dấu ấn trong lĩnh vực du lịch của AMDI Group đã được các nhà tài trợ, tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận.

Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực du lịch của AMDI Group bao gồm:

 1. Quản lý điểm đến: Hỗ trợ phân tích điểm đến và xây dựng cấu trúc quản lý phát triển điểm đến phù hợp.
 2. Phát triển sản phẩm du lịch: Hỗ trợ phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch theo nhu cầu.
 3. Chuỗi giá trị: Tăng cường các yếu tố trong chuỗi giá trị thông qua phát triển cả kỹ năng quản lý cho doanh nghiệp và hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương nâng cao kênh tiếp thị sản phẩm.
 4. Phát triển doanh nghiệp: Cung cấp dịch vụ nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp du lịch về quản lý bền vững.
 5. Phát triển kỹ năng: Hỗ trợ tăng cường kỹ năng cho ngành du lịch ở các cấp khác nhau cho các nhóm đối tượng đích.
 6. Cơ sở hạ tầng: Xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng các điểm du lịch.
 7. Quản lý dữ liệu: Cung cấp tư vấn hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đáng tin cậy và an toàn để quản lý điểm đến bền vững.
 8. Hợp tác công tư và cộng đồng: Xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác, kêu gọi đóng góp từ các đơn vị công, tư và cộng đồng nhằm tăng cường tính bền vững cho các dự án.

Bên cạnh các hoạt động tư vấn – nghiên cứu hỗ trợ phát triển du lịch, AMDI Group đang triển khai đầu tư các Khu du lịch sinh thái tại tỉnh Bắc Ninh và một số tỉnh thành trên phạm vi cả nước.

Lên đầu trang