Hiện nay AMDI Group tập trung phát triển với 6 lĩnh vực cốt lõi gồm:        

  • Phát triển dự án
  • Bất động sản
  • Tư vấn - Giáo dục - Đào tạo
  • Xuất khẩu lao động
  • Thương mại
  • Du lịch
  • Thiết bị y tế
Lên đầu trang