Sở hữu ngay các sản phẩm trong đại đô thị chỉ từ 20tr/m2.

Tiến độ thanh toán khi khách hàng đặt mua linh hoạt chia làm 6 đợt thanh toán.

Lần 1: 20% Tại thời điểm ký Hợp Đồng.
Lần 2: 15% Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này
Lần 3: 15% Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này
Lần 4: 20% Trong thời hạn 270 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này
Lần 5: 20% Trong thời hạn 360 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này
Lần 6: 10% Trong thời hạn 450 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này

Lên đầu trang